3 Dokončiť darovanie


Chcem darovať:

Na dlhodobé plánovanie našich aktivít potrebujeme predovšetkým finančnú istotu a stabilitu – tú nám dokážu poskytnúť iba pravidelné mesačné príspevky. Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre pravidelnú podporu našich aktivít.

Každá podpora je pre nás nesmierne dôležitá. Ďakujeme, veľmi si ju vážime.  

Zvoľte si sumu:


Zadajte želanú hodnotu daru: eur